top of page
Taloyhtiöpihat
typ.jpg

TALOYHTIÖPIHAT

Infopaketti taloyhtiöille & isännöitsijöille

ASIAKAS

Kotimaisten pihakivivalmistajien yhdessä tilaama nettisivu taloyhtiöiden ja isännöitsijen tietopaketiksi taloyhtiöpihojen suunnittelun ja toteutuksen tarpeista.

 

Suunnittelin ja toteutin sivuston loppuvuodesta 2022 ja se julkaistiin helmikuussa 2023.

SUUNNITTELUPROSESSISTA

Sivuston rakennetta haettiin “sisarsivujen” rakenteesta sekä Betoni ympäristörakentamisessa -kirjasta, joka julkaistiin loppuvuodesta 2022. Kirjan suunnittelusta vastasivat maisema-arkkitehdit ja se käsittelee betonin monipuolisia ominaisuuksia ympäristörakentamisessa.

 

Sivuston rakennetta hienosäädettiin yhdessä asiakkaan kanssa Mirossa ja perinteinen post-it -työstö osottautui olevan erinomainen työkalu.

 

Ensimmäinen wireframe kunnioitti “sisarsivuston” perinteisempää ilmettä. Tästä jatkoin asiakkaan luvalla modernimpaan tyyliin, joka tullaan myös päivittämään toiselle sivustolle. Wireframevaihtoehdoista mieluisammaksi nousi selkeälinjainen ja kuvatäyteinen versio.

 

Mockup kehittyi Figmassa yksityiskohtaiseksi informaatioarkkitehtuuria sisältäväksi malliksi, joka esiteltiin pihakivivalmistajille marraskuussa 2022. Malli sai erinomaisen vastaanoton.

 

Julkaisualustana toimii WordPress, sillä asiakas päivittää sivuston sisältöä itse. Loin sivustolle oman

WP-teeman, jota voidaan jatkokehittää aina tarpeen mukaan. Tämä mahdollisti aiempaa kevyemmän ja kustomoitavan rakenteen, etenkin kustom-blokkien avulla.

 

Koodaamisvaiheen loppusuoralla myös asiakas pääsi tutustumaan ja testaamaan järjestelmää. Joidenkin lisäysten ja hienosäätöjen myötä sivuston rakenne viimeisteltiin käyttäen WordPressiä.

 

Sivuston testausvaiheessa huomattiin, ettei mobiiliversion appimainen-alamenu ole käyttäjille intuitiivinen ja tämä siirrettiin tutulle paikalle oikeaan yläkulmaan. Teeman fonttikoko oli joillain mobiililaitteilla vaikeasti luettava ja tätä vahvistettiin.

ROOLIT JA TEHTÄVÄT

Sivuston suunnittelu ja toteuttaminen

Wireframet ja mockupit

Koodaus

Kuvavalinnat ja näiden käsittely

Sisällön vienti WordPressiin

Avaralti
Helmitaulu_edited.jpg

AVARALTI

Taloushallintopalvelut pienyrityksille ja yhdistyksille 

ASIAKAS

Modernisoidut kotisivut ammattitaitoiselle taloushallinnon yrittäjälle. Tavoitteena positiivisen ja lähestyttävän mielikuvan luominen, nimenomaan pienyrittäjät ja yhdistykset huomioiden.

 

Toteutin sivusto nopealla aikataululla ja suunnitteluun annettiin vapaat kädet. Projekti aloitettiin syyskuussa 2022 ja sivusto julkaistiin lokakuussa.

SUUNNITTELUPROSESSISTA

Asiakas on toiminut yrittäjänä taloushallinnossa jo useita vuosia. Lisäksi taustalla on IT-insinöörin taidot ja tämä näkyi myös suunnittelun lähtökohdissa.

 

Sain visuaaliseen ilmeeseen logon ja hienoviilauksiin insinöörin pendanttiuden, muuten suunnittelu oli vapaata. Haastatteluiden ja ideoiden pallottelun tuloksena syntyi konsepti modernin asiantuntijailmeen ja asiakkaalle tärkeän perinteisemmän elämäntyylin yhdistelmästä.

 

Kevyt ja näppärä, mutta näyttävä sivu luo tehokkaan ja suoraviivaisen kuvan yrittäjälle joka todella edustaa näitä piirteitä. Sivusto toteutettiin Wixillä.

ROOLIT JA TEHTÄVÄT

Sivuston suunnittelu ja toteuttaminen 

Kuvavalinnat

Ikonit ja muu sisällönsuunnittelu

Anton Gruen

ASIAKAS

Verkkosivut ja digitaalinen käyntikortti kansainväliselle arkkitehtiyrittäjälle. Asiakkaan toiminnan keskiössä on kestävä rakentaminen perinteisiä rakennusmetodeja ja -materiaaleja kunnioittaen.

 

Projekti oli osa digitaalisen muotoilun opetusta ja tehtiin neljän hengen ryhmässä. Työ eteni käyttäjälähtöinen suunnittelu -kurssin puitteissa ja opintojakso kesti syyslukukauden. Sivusto julkaistiin helmikuussa 2023.

SUUNNITTELUPROSESSISTA

Asiakkaalla ei ollut kotisivuja ennen tätä ja saimme suunnittella brändi-ilmettä alkutekijöistä lähtien. Loimme muutaman visuaalisen ilmeen logoineen ja näistä asiakas valitsi mieluisimman. Tärkeää oli, että sivujen sisältöä pystyy tulevaisuudessa päivittämään itsenäisesti. WordPress oli järjestelmänä ennestään tuttu ja päädyimme käyttämään sitä.

 

Iteraatioiden kautta löysimme wireframen, jota jatkokehitettiin prototyypiksi. Asiakas oli tiiviisti mukana suunnittelussa ja saimme paljon palautetta ja ideoita läpi prosessin. Tiimimme idearikkaus oli jopa hieman haaste, sillä ideointivaihe venyi. Hyppäsin suunnittelusta koodaamispuolelle ja kahden koodaajan voimin Figma-prototyypin viimeistelyt tapahtuivatkin samoihin aikoihin kun WordPressiin koodattu kustom-teema valmistui julkaistavaksi.

 

Toimeksianto kasvoi kolmen sivun kokonaisuudesta laajaksi kokonaisuudeksi ja sivuston jatkokehitys jatkuu kouluprojektin ulkopuolella. Tiimin suosituksesta sain vastuulleni asiakkaan tukemisen hienoviilaukseen, sillä ryhmä koki, että minulla on laajin tieto ja osaaminen niin sivuston koodista kuin WordPressin ominaisuuksista.

ROOLIT JA TEHTÄVÄT

Front end koodi, keskittyen WordPressin kustom-blokkeihin ja kielikäännöspluginiin

Työn dokumentointi, työvaiheiden etenemisen seuranta ja sujuvoittaminen

Kuvankäsittely ja sisällöntuotto

ANTON GRÜN

Arkkitehtitoimiston digitaalinen käyntikortti 

ag.jpg
bottom of page