top of page
_
.

TIETOSUOJASELOSTE

 

Laura Bruun Design on sitoutunut rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä suojelemaan asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä henkilöstön oikeuksia ja turvaamaan henkilötietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten ja miksi Laura Bruun Design kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat kohdat:

 

1 Laura Bruun Designin henkilötietorekisterit

2 Suojaus

3 Yksityisyyden suojaan liittyvät käytännöt

4 Evästeiden käyttö

5 Yhteydenotto

6 Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

 

1 Laura Bruun Designin henkilötietorekisterit

 

Yhteydenottorekisteri koskee heitä, jotka ottavat Laura Bruun Design kotisivujen tai sosiaalisen median kautta, sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä Laura Bruun Designin henkilökuntaan. Tällöin yhteydenottajan aloitteesta henkilötietoja siirtyy yhteydenottotavasta riippuen Laura Bruun Designille esimerkiksi sähköpostiin tai puhelimeen. Laura Bruun Design hoitaa yhteydenpidon pyydetyllä tavalla mahdollisimman pian noudattaen salassapitovelvoitetta, jonka jälkeen kaikki henkilötiedot poistetaan tai siirretään sopivampaan henkilötietorekisteriin. Yhteydenottorekisterin tietoja voidaan luovuttaa Laura Bruun Designin ulkopuolelle yhteydenottajan suostumuksella ja tarvittaessa sellaiselle taholle, joka on yhteistyössä Laura Bruun Designin kanssa.

 

Yhteistyökumppanirekisteri koskee heitä, jotka ovat jatkuvasti yhteistyössä Laura Bruun Designin kanssa tai joiden kanssa Laura Bruun Designilla on yhteistyösopimus. Yhteistyökumppanirekisterissä säilytetään vain välttämättömiä tietoja, useimmiten esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja sopimus, jotta yhteistyön hoitaminen olisi mahdollista. Yhteistyökumppanirekisteriin sijoitetaan yhteistyötahon suostumuksella, esimerkiksi tietosi ovat julkisia, olemme pyytäneet suostumuksen, olet itse pyytänyt olla yhteistyössä kanssamme tai meillä on yhteistyösopimus kanssasi. Yhteistyökumppanirekisterin tiedot saadaan yhteistyötaholta itseltään ja julkisista lähteistä. Yhteistyökumppanirekisteri on vain Laura Bruun Designin henkilöstön sekä tarvittavilta osin muiden yhteistyökumppanien käytössä yhteistyösuhteen hoitamiseksi. Muihin luovutuksiin pyydämme yhteistyökumppanin suostumuksen. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niillä on merkitystä yhteistyösuhteen hoitamisen kannalta.

 

Asiakasrekisteri koskee Laura Bruun Designin asiakkaita. Asiakasrekisteriin kerätään asiakastyön kannalta välttämättömät yritys-, henkilö- ja yhteystiedot. Asiakasrekisterin pitämisessä, tietojen säilytyksessä, luovutuksessa ja rekisteristä poistamisessa noudatetaan salassapitovelvoitetta sekä ajantasaista lainsäädäntöä. Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään ja julkisista lähteistä. Tarkempia tietoja saat asiakasrekisteriselosteesta, jonka voit pyytää Laura Bruun Designin yhteyshenkilöltä – yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 Yhteydenotto.

 

Henkilöstöhallinnon rekisteri koskee Laura Bruun Designin vakituista ja määräaikaista henkilökuntaa, työnhakijoita, harjoittelussa olevia tai harjoitteluun hakevia opiskelijoita. Tietoja kerätään ja luovutetaan vain työsuhteen tai rekrytoinnin hoitamisen takia – prosesseissa noudatetaan salassapito- ja vaitiolovelvoitteita sekä ajantasaista lainsäädäntöä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin niillä on merkitystä työsuhteen hoitamisen kannalta sekä niin kauan kuin lainsäädäntö edellyttää. Työnhakijoiden / harjoitteluun hakevien opiskelijoiden tietoja säilytetään aina rekrytoinnin ollessa käynnissä, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai pyydämme suostumuksesi tietojen säilyttämiseen mahdollisen seuraavan rekrytoinnin varalle. Vakituisesta ja määräaikaisesta henkilökunnasta kerättävistä tiedoista saat tarkempia tietoja henkilöstöhallinnon rekisteriselosteesta, jonka voit pyytää Laura Bruun Designin yhteyshenkilöltä – yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 Yhteydenotto.

 

 

2 Suojaus

 

Kaikki Laura Bruun Designin henkilötietorekisterit ovat suojattu vahvasti. Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenetelmät, joilla suojaamme halussamme olevia tietoja väärinkäytön, katoamisen, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

 

Huolehdimme myös aina siitä, että yhteistyöverkostomme noudattavat ajantasaisia tietosuojakäytäntöjä. Laura Bruun Design ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä tietoihin anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

 

Lisätietoja suojausprosesseista ja tietoturvakäytännöistä saa pyydettäessä Laura Bruun Designin yhteyshenkilöltä – yhteystiedot tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 Yhteydenotto. Huomioithan, ettemme voi pääsääntöisesti kertoa yksityiskohtaisia prosessikuvauksia tietoturvasyistä.

 

 

3 Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

 

Sinulla on oikeus nähdä sinusta kerätyt tiedot ja oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista kokonaan tai peruuttaa antamasi suostumukset. Muutenkin sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

 

Laura Bruun Design käyttää henkilötietoja tarvittavilta osin markkinointiin ja tiedottamiseen. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

 

Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen. Tiedot voidaan myös siirtää Laura Bruun Designilta toiselle rekisterinpitäjälle pyynnöstäsi tai suostumuksellasi ja se on turvallista, laillista sekä teknisesti mahdollista.

 

Sinun tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen 5 Yhteydenotto -kohdan mukaisesti. Laura Bruun Design voi pyytää sinua tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Laura Bruun Design voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta tietyissä tapauksissa lainsäädännön nojalla.

 

 

 

4 Evästeiden käyttö

 

Laura Bruun Design on Facebookissa ja Instagramissa. Laura Bruun Designin sosiaalisen median sivut ovat hyväksyneet kyseisten tahojen ehdot, evästeet ja tietosuojakäytännöt. Voit lukea kyseisten tahojen tietosuojakäytännöistä täältä.

 

Laura Bruun Designin domain sijaitsee Planeetta Internet Oy:n palvelimella ja kotisivut ovat Wix.com Ltd:n tarjoamalla pohjalla. Planeetta Internet Oy sekä Wix.com Ltd ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR).

 

Wix.com Ltd käyttää evästeitä. Wixin.com Ltd:n evästeet ja niiden käyttötarkoitus löytyvät täältä.

Lisäksi Laura Bruun Design käyttää Google Analyticsin evästeitä, joista voit lukea tarkemmin täältä.

 

Evästeitä käytetään, jotta voimme tarjota sinulle turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa ja seurata kotisivujemme analytiikkaa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Selaamalla Laura Bruun Designin kotisivuja hyväksyt edellä mainittujen evästeiden käytön.

 

 

5 Yhteydenotto

 

Jos sinulla on kysyttävää, rekistereihin liittyviä pyyntöjä tai palautetta tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

 

Rekisterinpitäjä

Laura Bruun Design

Hermannin rantatie 2 B 36,

00540 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Laura Bruun

040 762 8643

Laura.emilia.bruun@gmail.com

 

Valittaminen

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen. Yhteystiedot ja menettelytavat löydät täältä.

 

 

6 Muutokset tietosuojaselosteeseen

 

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja päivitystarvetta seurataan säännöllisesti.

Viimeisin päivitys 24.5.2018.

 

bottom of page